Skontaktuj się z nami

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

wtorek, 14 grudnia 2021

 Zakończyliśmy projekt aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w 2021r. Ze wsparcia, realizowanego głównie w formie zdalnej, skorzystało 15 osób. Cały czas można korzystać z efektów działań projektowych na naszej stronie http://fareon.pl/pl/projekt/o-projekcie i w mediach społecznościowych.   

środa, 17 listopada 2021

Wyższa płaca minimalna w 2022 roku i wyższy limit dorabiania do renty już od 1 grudnia 2021.

 


Wyższa płaca minimalna w 2022 roku i wyższy limit dorabiania do renty już od 1 grudnia 2021.

 

Już od 1 stycznia 2022 roku wzrasta płaca minimalna. Obecnie jest to 2800,00 zł brutto, a od przyszłego roku będzie to 3010,00 zł brutto. Wzrasta też minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło): 19,70 zł.

Już od 1 grudnia wzrasta też limit przychodów jaki można zarobić bez konieczności zmniejszania bądź zawieszania renty. Obecnie kwota ta wynosi 3 853,20, a od 1 grudnia 2021 roku kwota ta wyniesie:  3 960,20 zł. Więcej na ten temat piszemy w zakładce Porady prawne w artykule „Stypendia szkoleniowe i stażowe a Twoja renta”.

 Bez kolejki i bez skierowania do lekarza specjalisty?

Od 1 lipca 2018 roku osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) nabyły szczególne prawa w dostępie do świadczeń opieki medycznej i rehabilitacji. Wtedy też weszła w życie Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z omawianym aktem prawnym osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności mają możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez przedstawienia skierowania, które jest wymagane w przypadku nieuprawnionych pacjentów. Oznacza to, iż osoby takie mają prawo do wizyty u lekarza specjalisty bez konieczności uprzedniego uzyskania skierowania od lekarza rodzinnego. Ta sama ustawa stanowi, iż w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Oznacza to, iż osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wizytę u lekarza specjalisty powinny uzyskać od razu lub jeśli jest to nie możliwe - nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia. Terminy te obowiązują także w przypadku świadczeń rehabilitacji leczniczej, w tym do lekarza rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. Tu jednak do wszystkich zakresów rehabilitacji skierowanie obowiązuje. By uzyskać wskazane wyżej uprawnienia niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Niestety przedstawione powyżej przywileje często nie są stosowane. Niekiedy wynika to z niewiedza osób rejestrujących i udzielających świadczeń medycznych, ale zdąża się także, iż świadczenia takie (szczególnie dostęp do rehabilitacji) udzielane są tylko i wyłącznie osobą z niepełnosprawnościami i nie ma technicznej możliwości przeskoczenia kolejki. Jednakże wszelki nieprawidłowości można zgłaszać do Narodowego Funduszu Zdrowia.


środa, 10 listopada 2021

 Przypominamy, iż do 30 listopada 2021 roku trwa druga edycja projektu "Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy - 2”
wtorek, 1 grudnia 2020

 


Prawie wszyscy pracownicy z obowiązkiem noszenia maseczki w miejscu pracy!


Zgodnie z obowiązującym od soboty (28.11.2020) rozporządzenia Rady Ministrów, do 27 grudnia 2020 obowiązuje obowiązek zakrywania nosia i ust w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Pracodawca również nadal jest zobowiązany zapewnić środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe. Nos i usta zakrywać należy przy pomocy maseczki, maski, odzieży lub jej części, przyłbicy albo kasku ochronnego. Rozporządzenie to dotyczy także pomieszczen socjalnych, szatni czy stołówek.

W zwiazku z tym polecamy telepracę z wykorzystaniem zadaniowego systemu czasu pracy jako formę zatrudnienia najlepszą w czasie epidemii. Więcej o tym piszemy w artykule „Zadaniowy system czasu pracy“.

 


Skończyła się ważność badan wstępnych / okresowych? Możesz pracować nadal!

 

Zgodnie z ostatnią nowelizacją tzw. specustawy covidowej (Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19) okresowe badania lekarskie, które ukończyła swoją ważność będzie można wykonać w czasie do 180 dni po odwołaniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Także badania wstępne zachowają dłużej ważność. Poprzedni termin na wykonanie zaległych badań wynosił 60 dni.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami na czas epidemii zawieszony jest obwiązek kierowania i wykonywania okresowych badań lekarskich dla pracowników. Jeśli chodzi zaś o badania wstępne (przed dopuszczeniem do pracy) oraz kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) - w czasie trwania epidemii może je wykonać lekarz o innej specjalności niż medycyna pracy. Wydane przez takiego lekarza orzeczenie traci jednak ważność po 180 dniach od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii w Polsce. Poprzednio termin ten wynosił zaledwie 30 dni.

Więcej szczegółów znajdziemy w poniższym artykule:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1497127,zalegle-okresowe-badania-lekarskie-wstepne-koronawirus.html?fbclid=IwAR0Qfjy-yQXKpdt5DXLckCAof1AqhXuyp6PEaxm8QwaUgqQMt60_KDoxep4

 

 


piątek, 27 listopada 2020

 


Wyższa płaca minimalna w 2021 roku i wyższy limit dorabiania do renty już od 1 grudnia 2020.

 

Już od 1 stycznia 2021 roku wzrasta płaca minimalna. Obecnie jest to 2600,00 zł brutto, a od przyszłego roku będzie to 2800,00 zł brutto. Wzrasta też minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło): 18,30 zł.

Już od 1 grudnia wzrasta też limit przychodów jaki można zarobić bez konieczności zmniejszania bądź zawieszania renty. Obecnie kwota ta wynosi 3 517,20, a od 1 grudnia 2020 roku kwota ta wyniesie: 3 618,30 zł. Więcej na ten temat piszemy w zakładce Porady prawne w artykule „Stypendia szkoleniowe i stażowe a Twoja renta”.


 Zakończyliśmy projekt aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w 2021r. Ze wsparcia, realizowanego głównie w formie zdalnej, skor...